CNC Native
ve spolupráci s
DOBA
PLASTOVÁ
Po první světové válce se v domácnostech našich prababiček rozpoutala revoluce. Plasty se staly příslibem lepší budoucnosti. Díky nim už život nikdy nebyl jako dřív.
Čtěte vzrušující příběh
užitečných, ale i obávaných materiálů
1
Minulost plastů
Průlomová alternativa

Co uděláte, když je něčeho nedostatek? Najdete cestu, jak to nahradit něčím jiným. Takhle se původně rozmohly nejen náhražky kávy, ale i plasty.

Nylonky vs. hedvábí

Kdyby se počátkem 20. století nezačaly zkracovat sukně, pravděpodobně by se nemuselo řešit, čím nahradit přírodní materiál. Punčochy se dříve vyráběly z hedvábí, které se kvůli 2. světové válce stalo nedostatkovým zbožím. Prvních 5 milionů nylonek od americké společnosti DuPont zmizelo z pultů obchodů během několika hodin. To se psal květen 1940.

UHODNETE, NEBO vÍTE?
Co firma DuPont z nylonu vyráběla jako první?
Nylonové punčochy
Zubní kartáčky

Pneumatiky vs. kaučuk

První syntetický kaučuk vznikl v Německu v roce 1909. Konkurenční výzkum proběhl i v carském Rusku a během 1. světové války tam nahradil nedostatkový přírodní kaučuk. Po válce se přešlo zpátky k přírodní variantě, ale ta začala být příliš drahá, takže se řešilo, čím ji nahradit. Syntetický kaučuk se naplno dostal do popředí zájmu Západu během 2. světové války. Mocnosti Osy se totiž zmocnily skoro všech světových zdrojů přírodního kaučuku.

2
Součastnost plastů
12 tun
za sekundu

Takové množství plastů se celosvětově vyprodukuje.

12 tun představuje cca váhu 3 slonů

Světová produkce plastů

v milionech tun

reálná produkce

předpokládaná produkce

zdroj: UNEP, 2021

Proč je okurka v plastovém obalu?
Klikněte na video!

Pusťte si rozhovor s prof. Josefem Jančářem z Vysokého učení technického v Brně.

Další rozhovory najdete zde

Plasty pomáhají

Plasty jsou lehké, levné a mnohoúčelové. Snadno se zpracovávají při nízkých teplotách a výrobky lze produkovat ve velkém množství. Nastolily nové možnosti v zubním lékařství, chirurgii, plastické chirurgii, stavebnictví a dopravě. Auta jsou díky plastům lehčí.

Jaký je podíl plastů v autě?
15 %
35 %
Plasty tedy nejsou potížisty ze své podstaty. Problém představuje způsob, jak s nimi potom nakládáme.

Co s tím mužeme udělat?

Potřebujeme více recyklovat už vytříděný odpad

Recyklace má smysl!

73 % Čechů
třídí odpad
Jednotlivec průměrně za rok
vytřídí 71,8 kg odpadu!
16,8 KG KOVŮ
22,5 KG PAPÍRU
15,2 KG SKLA
16,8 KG PLASTŮ
zdroj: samosebou.cz, čísla za rok 2021

Proč v ČR recyklujeme pouze 40 % plastových obalů?

Výrobcům se ekonomicky vyplatí zpracovávat jenom některé plasty. Skládkování jedné tuny plastů je ještě docela levné, takže se to často jeví jako nejjednodušší řešení. Problémem je také rozmanitost plastů. Na třídicí lince je často těžké rozpoznat, o který plast zrovna jde. Každý z nich má jiné chemické složení, takže je zpracovatelný při jiných teplotách, při kterých se jako materiál neznehodnotí.

3
Budoucnost plastů
Lidé i firmy musí změnit své myšlení

Žijeme v lineární ekonomice. Ze zdrojů vyrábíme produkty. Pak je rozvážíme po celém světě, používáme je a na konci jejich životnosti je vyhodíme. Ano, něco málo zrecyklujeme. Pořád ale v EU končí polovina odpadů na skládkách nebo ve spalovnách. Alternativou k lineární ekonomice je ta cirkulární.

Lineární ekonomika
Cirkulární ekonomika

Cirkulární ekonomika je systémem s téměř nulovým odpadem. Odpady se vrací do oběhu díky recyklaci. Připomíná to přírodu, ve které odpad neexistuje. Když ze stromu opadá listí, přírodní procesy toto listí zužitkují jako výživu půdy, z níž strom prosperuje. Zárodky cirkulární ekonomiky jsou mezi námi už dlouho. Patří sem oděvní second-handy či antikvariáty. V současnosti se upírá větší pozornost i k udržitelné módě a odmítání tzv. fast-fashion.

Co bude, až můj výrobek nebude?

Není to pouze o tom, že všichni budeme „jenom“ třídit odpad. I firmy musí začít víc přemýšlet nad tím, co bude s jejich výrobky, až doslouží. Proto se u PET lahví řeší, jestli by se měly zálohovat. Když odpadu přidáme ekonomickou hodnotu, můžeme jej snáze vrátit do oběhu. Také se uvažuje, jestli by výrobce neměl nést větší odpovědnost za celkový dopad daného výrobku na životní prostředí (tzv. rozšířená odpovědnost výrobce). Pokud by se musel starat o zpětný odběr, recyklaci i konečnou likvidaci svých výrobků, bude je lépe navrhovat. Firmy také řeší, do čeho mají své výrobky balit. Mají vybírat obaly s co nejnižší uhlíkovou stopou, nebo ty z jednoho materiálu, který bude snadno recyklovatelný?

Žádný materiál nejde recyklovat donekonečna

Po několika recyklacích se recyklovatelné materiály „unaví“ a už neposkytují potřebné bezpečnostní vlastnosti. To ale neznamená, že se nenajde využití i pro „unavené“ plasty.

V Litvínově jdou naproti cirkulární ekonomice
Pyrolýza využije plasty,
které se nerecyklují

Co je pyrolýza?
Jde o chemický rozklad materiálu díky působení vysokých teplot. Výsledkem recyklátu může být uhlík, plyn nebo kapalina. S verzí kapaliny teď pracuje výzkumný projekt v Litvínově. Kapalina má totiž zajímavější uplatnění v dalším průmyslovém zpracovávání.

V Litvínově se píšou dějiny

ORLEN Unipetrol je jedním z největších výrobců plastových prvoproduktů v ČR. V Litvínově postavil testovací pyrolýzní jednotku na chemické zpracování odpadních plastů (vč. těch znečištěných) a pryží z pneumatik.

Cíle výzkumného projektu Pyrekol na následující 3 roky

1. Dokázat smysluplně recyklovat ty plasty, u kterých se to v současnosti firmám nevyplácí.
2. Zjistit, jak se na kvalitě kapalného produktu pyrolýzy projeví, jestli se použijí jednodruhové, či vícedruhové odpadní plasty.
3. Dosáhnout toho, aby se výsledná kapalina stala surovinou při výrobě základních chemikálií či motorových paliv.
4. Navrhnout technologii, díky které by se pyrolýza uplatnila v průmyslovém měřítku.

Pusťte si rozhovor s manažerem projektu

Nenechte si ujít témata, která se týkají vaší budoucnosti

Pusťte si bezplatné online rozhovory s experty a inovátory
Let’s talk about it je místem ke sdílení názorů, zkoumání nových nápadů a autentické debatě o budoucnosti.​​ Čím dál víc se ukazuje, že stávající ekonomické modely nejsou dlouhodobě udržitelné, a proto je nutné pracovat na inovacích a vytváření nových struktur.
Chci upozornit na nové epizody!